Архитектонски техничар

Архитектонски техничар је четворогодишње занимање.
На овом занимању ученик кроз индивидуални и тимски рад стиче способност ликовног изражавања, просторну перцепцију, информатичку писменост, познавање историје уметности и архитектуре, савремених архитектонских конструкција, материјала и технологија.
Овај занимљив и креативан образовни профил пружа темељно образовање из подручја архитектуре и грађевинарства за обављање широког спектра послова (сарадња у припремању и изради пројектне документације, вођење послова и надзора објеката високоградње), као и најбољу основу за даље студије архитектуре, грађевинарства и других техничких факултета.