Ауто-електричар

Ауто-електричар је трогодишње занимање.
На овом занимању ученици се током трогодишњег школовања обучавају за самосталан рад кроз организовану праксу у реномираним сервисима за ауто-електрику. Кварови на модерним возилима се детектују помоћу рачунара, а отклањају употребом посебних алата и уређаја.
Ауто-електричари морају овладати знањима не само из електронике већ и из механике мотора, аутоматике и рачунарске технике. Непрекидни развој нових система на возилима захтева стално усавршавање и одговорност при раду јер од тога зависи безбедност свих учесника у саобраћају.