Електротехничар енергетике

Електротехничар енергетике је четворогодишње занимање.
Ово је образовни профил који обучава ученике да се баве пословима везаним за производњу, пренос и дистрибуцију електричне енергије. Имају могућност запошљавања у електранама, разводним постројењима, у компанијама за контролу и одржавање електричних водова и мрежа.
Након завршетка средње школе могућ је наставак школовања на свим техничким факултетима, а нарочито на електротехничким смеровима.