Електромонтер мрежа и постројења

Електромонтер мержа и постројења је трогодишње занимање.
Ово занимање је неопходно код израде и одржавања електроенергетских мрежа, далековода и постројења. Монтаже и интервенције код мрежа и постројења захтевају стручност, знање и праксу, као и коришћење одговарајућег алата и неопходних мера заштите на раду.
Школовање на овом занимању обезбеђује основу за обављање ових задатака, која се у току рада унапређује и усавршава.