Електромеханичар за термичке и расхладне уређаје

Електромеханичар за термичек и расхладне уређаје је трогодишње занимање.
Ово је образовни профил који пружа пуну практичну оспособљеност за рад са свим врстама термичких и расхладних уређаја. Због свеобухватности наставног рада и одлично организоване практичне наставе у разним сервисима и компанијама, највећи број ученика одмах након завршеног школовања добија запослење.
Са завршеним овим занимањем отворени су послови за рад у мањим фирмама на одржавању термичких и расхладних система и кућних апарата, у индустрији на посовима одржавања већих система типа хладњача, система за климатизацију и сл.