Електротехничар рачунара

Електротехничар рачунара је четворогодишње занимање.
Ово је атрактивно занимање у нашој школи. Тим професора и добро опремљени кабинети омогућавају да се успешно спроведе доста захтеван план и програм.
Након добијања дипломе овог занимања бићете способни за продају и/или сервис и одржавање рачунара и компонената, за рад у фирмама на одржавању рачунарских мрежа и сл.
На овом занимању стећићете сва потребна знања за наставак школовања на факултетима техничких наука.