ПРОЈЕКАТ ЕРАЗМУС+
„Види, научи, примени – Компетентан наставник/успешан ученик“

Наша школа добила је пројекат „Види, научи, примени – Компетентан наставник/успешан ученик“ у оквиру Ерасмус+ фондације, који ће бити финансиран из средстава Европске уније. Циљ пројекта је осавремењивање наставе стручних предмета и развој дигиталних компетенција наставника и ученика и већа примена ИКТ-а у настави стручних предмета. Претходни период, нарочито током пандемије Ковид 19, показао нам да у овој области можемо да напредујемо. У наредних годину дана реализоваћемо пројектне активности (које подразумевају мобилност 6 наших наставника у Словенију током које ће они пратити наставу колега из партнерске школе) и активности дисеминације (подразумевају активности кроз које ћемо научено применити у нашој наставној пракси). Партнерска школа јесте Средња школа Равне из Равне на Корошке, Словенија.

Све извештаје активности Тима биће благовремено постављане на нашем сајту.

Координатор Тима
Александра Ћендић