showbox app download | Техничка школа - Чачак

Најатрактивније занмање у нашој школи. Тим стручних професора и добро опремљени кабинети омогућавају да се успешно спроведе доста захтеван план и програм едукације и оспособљавања ученика за:

стицање основних знања и вештина из области електротехнике,
спознавање структуре рачунарских система,
практично оспособљавање за конфигурисање и монтажу рачунара,
инсталацију оперативних система и осталог системског софтвера,
инсталацију корисничких програма,
спознавање и одабир архитектуре рачунарских система,
препознавање, проналажење и отклањање кварова,
тестирање рачунарских компоненти,
програмирање у C#,
објектно оријентисано програмирање,
формирање, коришћење и ажурирање релационе базе података,
конфигурисање и одржавање рачунарских мрежа.

Организација наставе:

На часовима предавања ученици добијају теоретска знања из општеобразовних и стручних предмета. Теоретска настава се изводи у сопственој учионици додељеној сваком појединачном одељењу у школи коју ученици могу уредити по сопственом нахођењу и тиме свој радни амбијент учинити пријатним и инспиративнијим, а враме проведено у својој учионици лепшим.

Вежбе се одвијају у лабораторијама и кабинетима за рачунаре и информатику где ученици на рачунарима увежбавају оно што су радили на теоријским часовима. Одељење се дели на 3 групе па наставник сваком ученику може да посвети максималну пажњу. Због броја ученика на једаном рачунару ради само један ученик.

Блок настава се реализује кроз обилазак фирми или практичне часове у школи и подразумева вишесатне практичне активности у циљу што бољег упознавања послова и вештина у вези са звањем за који се школују. На смеру ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР РАЧУНАРА блок настава подразумева обилазак успешних фирми у Чачку и окружењу (Ариље, Врњачка Бања, Обреновац, Земун, Београд,…) које у својим делатностима користе сложене рачунарске системе, системе даљинске комуникације или са баве производњом или монтажом рачунарске или телекомуникационе опреме.

По завршетку школовања у нашој школи, ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАРИ РАЧУНАРА могу уписати било који факултет, нарочито техничке струке (информатика, електротехника, машинство, архитектура, математика, физика,…) Посебно подсећамо да у нашем граду постоји Технички факултет, као и Виша техничка школа ( Висока школа техничких струковних студија) са којима имамо одличну и непосредну сарадњу, а чији рачунарски и информатички смерови представљају логичан наставак и надградњу знања и вештина стечених у нашој школи на смеру ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР РАЧУНАРА. Поред тога, независно од даљег наставка школовања, свршени ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР РАЧУНАРА се може запослити у било којој фирми која директно користи рачунарску опрему у својој делатности (компјутеризовани производни погони, управљачки системи у енергетици, водопривреди, телекомуникационе компаније,…) а такође и у фирмама које су индиректно везане за рачунарске и телекомуникационе системе (банка, пошта, здравствене установе, дијагностички аутосервиси,…) или почети свој приватни посао као програмер, срвисер рачунара, администратор рачунарских мрежа...