showbox app download | Техничка школа - Чачак

Већ дуго времена, истиче се потреба за квалификованим радницима, који могу да са сигурношћу управљају све сложенијим приступима одржавања и сервисирања моторних возила. Програм за смер аутоелектричара нуди широк спектар знања и вештина потребних у било којој модерној ауто професији као што су: познавање рада машинских склопова моторних возила, разумевање функционисања интегрисаних електронских уређаја, провера рада возила путем напредних дијагностичких алата, контрола дијагнозе, подешавањем, одржавањем и поправка компоненти, склопова, уређаја и система у моторним возилима, инсталирање додатне опреме у возилу.

Програм за смер аутоелектричара нуди широк спектар знања и вештина потребних у било којој модерној ауто професији као што су:

познавање рада машинских склопова моторних возила,
разумевање функционисања интегрисаних електронских уређаја,
провера рада возила путем напредних дијагностичких алата,
контрола дијагнозе, подешавањем, одржавањем и поправка компоненти, склопова, уређаја и система у моторним возилима,
инсталирање додатне опреме у возилу.