showbox app download | Техничка школа - Чачак

На овом образовном профилу, ученици се обучавају за рад на термичким (пегла, бојлер, шпорет, грејалица,...) и расхладним (фрижидер, замрзивач, клима,...) уређајима. Настава се састоји из два дела: теоријског и практичног. Практична настава се једнимделом изводи у школи, а већим делом у фирмама које се баве сервисирањем и оправком термичких и расхладних уређаја. Ако се определите за ово занимање, по завршетку средње школе бићете спремни за рад у једној таквој фирми.