showbox app download | Техничка школа - Чачак

Ово занимање је једно од најатрактивнијих трогодишњих занимања на подручју рада електротехнике због велике могућности запошљавања у великом броју предузећа, а на првом месту у електропривреди Србије. Ужа стручност електромонтера је рад у предузећима која се баве производњом командних и разводних постројења. Будући електромонтер мрежа и постројења оспособљава се кроз трогодишње образовање за постављање и одржавање инсталација и електричних мрежа (надземне и подземне за расвету насеља и путева) ниског и високог напона. Поставља и демонтира разводне ормаре и посебне мреже за заштиту од електричног удара, одржава трансформаторске и командне станице, далеководе и остале електроенергетске системе.Потребно је да буде спретан, опрезан и веома одговоран. Углавном ради у тиму и у разним временским условима. Радно се време по често прилагођава захтевима посла. Може да ради у разним предузећима, сервисима и у електропривреди Србије. Такође може да оснује сопствени сервис или фирму или да развија посао у трговини електроопреме.Наставак школовања за ученике који су завршили неки од трогодишњих образовних профила могућ је у виду једногодишње специјализације, доквалификације или преквалификације.