showbox app download | Техничка школа - Чачак

Школске 2007/2008. године у сарадњи Министарства просвете и спорта Републике Србије,и Техничке школе отворено је ново занимање - архитектонски техничар:

занимљиво,
креативно,
модуларна настава,
индивидуални и тимски рад,
ентеријер и екстеријер,
урбанизам,
пејзажна архитектура.


По завршетку средње школе грађевински и архитектонски техничар се може запослити у пројектантским бироима, грађевинским фирмама или започети приватну делатност у једној од најперспективнијих грана привреде, како код нас тако и у свету.