showbox app download | Техничка школа - Чачак

Ново четворогодишње занимање у нашој школи. Основни циљ образовања ученика на овом занимању је стицање знања и вештина која ће им омогућити рад у софтверској индустрији, која је итекако најатрактивнија данас. То су области: програмирање (C# кроз све четири године), базе података, WEB програмирање и дизајн, рачунарске мреже, заштита софтвера, електронско пословање, хардвер... Све ово кроз доста часова вежби у одлично опремљеним кабинетима (1 ученик 1 рачунар). Такође, ученици ће имати одличну основу и предзнање уколико се одлуче за наставак школовања у правцу Информационих Технологија (Факултету Техничких наука у Чачку има овај смер). Ученици ће по завршеном школовању имати могућност запослења у великом броју фирми које се баве израдом софтвера, као и у банкама чије се пословање заснива на базама података. Наравно, информациони системи су нешто без чега се данас не може, тако да је њихова заштита и одржавање од великог значаја. Свака фирма, која у свом раду користи рачунаре ће бити место где можете затражити посао.